Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, October 24, 2008

Syarahan Umum Profesor Zulfigar Haji Yassin

Syarahan Umum Profesor Zulfigar Haji Yassin bertajuk "The Malaysian
Seas: An Ecological and Environmental Perspective" pada hari Khamis, 23
Oktober 2008, jam 10.00 pagi di Dewan Budaya USM. DYTM Raja Muda Perlis
dan DYTM Raja Puan Muda Perlis dijangka berangkat mengikuti syarahan
umum ini.

Mohon kesudian menghadiri semua acara di atas. Mohon sahkan kehadiran
dengan menghubungi saya.


(MOHAMAD ABDULLAH)
Pejabat Naib Canselor
Universiti Sains Malaysia
T: 04.653 2193/3105
F: 04.658 8444

No comments: