Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, February 12, 2009

Jadual Siri Seminar Akademik PPSK

Dibawah ini disertakan Jadual Siri Seminar Akademik PPSK yang akan berlangsung sepanjang semester ini untuk perhatian semua. Anda adalah dijemput hadir untuk setiap siri.

(Untuk senarai yang lebih besar dan jelas, sila klik pada imej)

Selamat Datang dan Terima Kasih

Selamat Datang dan Tahniah diucapkan kepada Dr. Sivamurugan Pandian sebagai Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah & Penyelidikan) bermula dari 2 Januari 2009. Semoga sumbangan idea dan tenaga beliau akan memajukan dan mencemerlangkan lagi Bahagian Pengajian Siswazah PPSK.

Tak lupa juga, diucapkan ribuan terima kasih dan Selamat Maju Jaya kepada Dr. Salfarina Abdul Gapor atas segala jasa, idea dan sumbangan beliau selama menjadi Timbalan Dekan (Pengajian Siswazah & Penyelidikan) semenjak tahun 2007 sehingga Disember 2008.