Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, October 24, 2008

Seminar Fiqh dan Pemikiran Islam Lestari 2008

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera Warga USM,

Dimaklumkan bahawa Bahagian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu
Kemanusiaan dan JAKIM sebagai penganjur bersama dan dengan kerjasama
Bahagian Pembangunan Lestari dan Korporat, USM

akan mengadakan seminar di atas pada 29-30 Oktober 2008 di Dewan
Persidangan Universiti, USM, Pulau Pinang. Yuran Penyertaan yang
dikenakan ilah RM 100 bagi individu dan RM300 bagi institusi.

Maklumat lanjut mengenai jadual pembentangan, tajuk-tajuk kertas kerja
dan sebagai boleh diperolehi dengan melayari laman web : www.usm.my/semlis2008

Sekian, terima kasih.

Sekretariat

No comments: