Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Monday, September 15, 2008

2ND INTERNATIONAL MALAYSIAN EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONVENTION - IMETC2008

Sukacita dimaklumkan bahawa Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (di
bawah naungan Kementerian Pelajaran Malaysia) akan menganjurkan 2ND
INTERNATIONAL MALAYSIAN EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONVENTION - IMETC2008
yang akan diadakan di Kuantan, Pahang dari 5-7 November 2008.

Butiran lanjut terdapat di dalam brosur yang dikepilkan dan muat turun
brosur dan borang pendaftaran dapat diakses
dari:http://www.freewebs.com/ptpm2008

Sekian, terima kasih.

Secretariat
2nd International Malaysian Educational Technology Convention
School of Distance Education
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Penang, Malaysia
Tel: 604-653 2273; Fax: 604-657 6000
Email: ptpm2008@gmail.com

No comments: